Εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας zoom
- Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 -

Σας επισυνάπτουμε τα αρχεία με τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας Zoom.

Τα εγχειρίδια είναι τα εξής:

*      Εγκατάσταση client– Έλεγχος λειτουργίας μικροφώνου- ακουστικών κάμερας (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_setup_sound_video.pdf)

*    Οδηγίες για απλή συμμετοχή (είτε διδασκόντων είτε φοιτητών) (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_plain_participation.pdf)

Ο σύνδεσμος  meeting room (link) για την εξέταση της Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ι είναι: Join URL: https://zoom.us/j/736977979

Η διδάσκουσα

Α.Μ.