ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 -
 
Ανακοινώνεται ότι η αίθουσα ZOOM στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αυριανή εξέταση (16-09-2020, 08:30) του μαθήματος  "ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" είναι η εξής:
 
 
Πληροφορίες για την εξέταση διαθέσιμες σε προηγούμενη ανακοίνωση