Εξέταση του Μαθήματος Επεξεργασία Σήματος
- Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 -

Καβάλα 25-03-2024

 

Εξέταση του Μαθήματος “Επεξεργασία Σήματος”

Για τους  φοιτητές/τριες που οφείλουν το μάθημα “Επεξεργασία Σήματος” η αξιολόγησή τους για την εξεταστική Ιουνίου 2024 θα γίνει:

α)  με την υλοποίηση μιας εργασίας από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω και την παρουσίασή της, είτε

β) με γραπτή τελική εξέταση στη διάρκεια της εξεταστικής.

 

Τίτλοι εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος

“Επεξεργασία Σήματος”.

 1. Περιοδικά και μη περιοδικά σήματα.
 2. Εφαρμογή των εξισώσεων διαφορών στην επεξεργασία σήματος
 3. Μορφές ψηφιακού σήματος και εφαρμογές του στην ιατρική.
 4. Μορφές ψηφιακού σήματος και εφαρμογές του στις τηλεπικοινωνίες
 5. Μέθοδοι συμπίεσης ψηφιακού σήματος.
 6. Εφαρμογή ψηφιακού σήματος στον ήχο.
 7. Πολυπλεξία και κρυπτογραφία.
 8. Μέθοδοι δειγματοληψίας σήματος.
 9. Μετασχηματισμοί Fourier και επεξεργασία σήματος.
 10. Εφαρμογή ψηφιακών κυκλωμάτων στην επεξεργασία σήματος.
 11. Μετασχηματισμοί Laplace και επεξεργασία σήματος.
 12. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.
 13. Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT).
 14. Εφαρμογή της επεξεργασίας σήματος στις διαγνωστικές συσκευές.
 15. Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.
 16. Μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.
 17. Φασματική ανάλυση σημάτων.
 18. Πρόβλεψη γραμμικών σημάτων.
 19. Εφαρμογή της επεξεργασίας σήματος στη μουσική.
 20. Εφαρμογή της επεξεργασίας σήματος στη μελέτη κοινωνικών φαινόμενων.
 21. Εφαρμογή της επεξεργασίας σήματος στη μελέτη και ανάλυση των χρηματιστηριακών αγορών.
 22. Πολυ-ρυθμική ανάλυση σημάτων.
 23. Οπτική επεξεργασία σήματος στις τηλεποικοιωνίες.
 24. Ψηφιακά κυκλώματα για οπτική επεξεργασία σήματος.
 25. Μη γραμμικά σήματα.
 26. Προσαρμοζόμενα Φίλτρα (adaptive filters).
 27. Μετασχηματισμός Z.
 28. Μοντέλα Αυτοπαλινδρόμησης.
 29. Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοσηµάτων.
 30. Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλικών Σηµάτων.

 

Κανόνες για την Εργασία

 1. Για τους φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να αξιολογηθούν με την υλοποίηση  μιας από τις 30 παραπάνω εργασίες. (Ο κάθε ένας/μία μπορεί να επιλέξει όποια θέλει.)
 2. Οι εργασίες αυτές θα είναι ατομικές.
 3. Οι εργασίες θα είναι γραμμένες με γραμματοσειρά μεγέθους 12 και έκτασης περίπου 25 σελίδες.
 4. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους αντιγραφή από το διαδίκτυο ή άλλη πηγή, καθώς και μεταξύ συμφοιτητών. Για το σκοπό αυτό θα γίνει έλεγχος.
 5. Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 23-5-2024 και ώρα 16.00 με αποστολή στο mail lmagafas@otenet.gr.
 6. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με παρουσία των συμφοιτητών τους (δια ζώσης) σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί από το διδάσκοντα επτά ημέρες νωρίτερα. Χωρίς την παρουσίαση της εργασίας αυτή δε θεωρείται επιτυχής.

 

 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

 

Καθηγητής Λ.Μαγκαφάς