Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών
- Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 -

Το μάθημα «Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών» θα πραγματοποιηθεί με εργασία. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktraman@physics.ihu.gr με τα στοιχεία τους για να τους αποσταλεί εργασία.

 

Τραμαντζάς Κωνσταντίνος