Αξιολόγηση Φοιτητών Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021
- Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 -

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο της ΜΟΔΙΠ https://modip.ihu.edu.gr/