Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 -

Το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων» θα πραγματοποιηθεί με εργασίες. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, να συνδεθούν την Πέμπτη 24/2/2022 και ώρα 13:40 στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/96179061563 για να ενημερωθούν για την διαδικασία της πραγματοποίησης του εργαστηρίου, καθώς επίσης και να καταχωρηθούν στην κατάσταση του εργαστηρίου.

 

Τραμαντζάς Κωνσταντίνος