Ανακοινώσεις για τις εξετάσεις
- Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 -

Αγαπητοί σπουδαστές, 

Σε περίπτωση που δεν το κάνατε ήδη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματός μας στην πλατφόρμα https://exams.emt.ihu.gr/ και δείτε τις 2 ανακοινώσεις σχετικά με τις εξετάσεις (υποβολή ερωτηματολογίου και οδηγίες εξέτασης)

ΣΚ