Δηλώσεις συγγραμμάτων
- Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές, οι δηλώσεις συγγραμάτων αυτού του εξαμήνου ξεκίνησαν. Σύμφωνα με την ενημέρωση, θα σας παραδοθούν στο σπίτι μέσω courier. 

ΣΚ