ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
- Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 -

Σας ενημερώνω ότι τη Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 16:15 θα μπόρέσουν να παρουσιαστούν όσες εργασίες δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στις προγραμματισμένες ημέρομηνίες

Λάμπρος Τσούργιαννης