ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
- Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 -
Σας ενημερώνω ότι σας έχει στελεί  το αρχείο pdf με τους κωδικους μέσω zoom και έχει αναρτηθεί και στο eclass στα έγγραφα του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (Θ+Α) https://eclass.emt.ihu.gr/modules/announcements/index.php?course=AD125. Παρακαλώ  όπως εισέλθετε στην πλατφόρμα  modip.ihu.edu.gr με τους κωδικούς σας (που μπαίνετε στο eclass) και χρησιμοποιώντας τυχαια έναν από τους κωδικούς του αρχείου που σας έστειλα να κάνετε την αξιολόγηση για το μάθημα.
 

Παρακαλώ όπως ολοκληρώσετε την αξιολόγηση έως 4-12-2020.

 

Ο καθηγητής