Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 -

Η πλατφόρμα eClass του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Δράμας, Διδυματείχου,  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Αποτελεί τμήμα των προσφερομένων μαθημάτων του ΔΙΠΑΕ, το σύνολο των τίτλων των οποίων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο "ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ".