Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Άγιος Λουκάς
65404 Καβάλα.
+30 2510462328
+30 2510462180
 noc <at> emt.ihu.gr