ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Αναστασία Τραντάκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD204
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις