ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και οι δυο κατευθυνσεις

Γρηγόριος Ιορδάνου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: ΜΗΧ 001
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο