Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

Το εργαστήριο Τεχνολογίας των Υλικών παρέχει εκπαίδευση σε δοκιμές προσδιορισμού των ιδιοτήτων των Υλικών όπως δοκιμή εφελκυσμού, στρέψης, σκληρότητας, κρούσης, κόπωσης, ερπυσμού, καθώς επίσης και μη καταστρεπτικούς ελέγχους αλλά και οπτική μεταλλογραφική μικροσκοπία.

Κωδικός: PTD166
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο