ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η-Υ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD156
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Γενική θεώρηση των συστημάτων σχεδίασης με τη χρήση Η/Υ. Τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης με το AutoCad.  Η εκκίνηση της εφαρμογής και το περιβάλλον εργασίας (τα μενού, η περιοχή σχεδίασης, η γραμμή κατάστασης, οι προβολές, η γραμμή εντολών, οι γραμμές εργαλείων) . Ο χειρισμός των σχεδίων (δημιουργία, φόρτωση, εναλλαγή, κλείσιμο). Λήψη άμεσης και σύνθετης βοήθειας. Οι εντολές (τρόποι εκτέλεσης, επιλογές, πλήκτρα λειτουργιών). Τα συστήματα συντεταγμένων (Καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές). Τρόποι εισαγωγής σημείων με απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες.

Προσαρμογή περιβάλλοντος του AutoCAD (φάκελοι, οθόνη και ποιότητα εμφάνισης, άνοιγμα και αποθήκευση, εκτυπώσεις, ρυθμίσεις συστήματος, προτιμήσεις χρήστη, ρυθμίσεις σχεδίασης, τρισδιάστατη απεικόνιση, επιλογή αντικειμένων, ρυθμίσεις προφίλ). Οργάνωση σχεδίων (σχεδιαστικές μονάδες, όρια, βήμα μετακίνησης). Πλοήγηση στα σχέδια (μετακίνηση, ζουμ). Διόρθωση ατελειών απεικόνισης και βελτίωση ποιότητας σχεδίασης αντικειμένων.

Η οργάνωση ενός σχεδίου με επίπεδα. Διαχείριση επιπέδων (δημιουργία και διαγραφή επιπέδου, χρώμα γραμμών, πάχος γραμμών, τύπος γραμμών, ορατότητα, εκτύπωση, πάγωμα, κλείδωμα, ορισμός τρέχοντος επιπέδου). Βασικές εντολές σχεδίασης (σχεδίαση γραμμών και κύκλων). Τρόποι σχεδίασης με εισαγωγή συντεταγμένων από πληκτρολόγιο και ποντίκι. Διαγραφή αντικειμένων. Διόρθωση λαθών με επαναφορά διαγραφέντων αντικειμένων, αναίρεση εντολών και ακύρωση αναίρεσης εντολών.

Η χρήση των σημείων έλξης αντικειμένων με παραδείγματα (From, Mid between 2 Points, Endpoint, Midpoint, Intersection, Apparent Intersect, Extension, Center, Quadrant, Tangent, Perpedicular, Parallel, Node, Insert, Nearest).  Άλλα σχεδιαστικά βοηθήματα (ORTHO, Ανίχνευση σημείων, OTRACK, Δυναμική καταχώρηση, DYN). Εντολές σχεδίασης βοηθητικών γραμμών, δακτυλίων, καμπυλών, ελλείψεων και ελλειπτικών τόξων.

Σχεδίαση ατράκτου. Οργάνωση σχεδίου (ρυθμίσεις ορίων, snapgrid, διαχείριση επιπέδων, αλλαγή κλίμακας γραμμών). Σχεδίαση περιγράμματος. Σχεδίαση αξονικών, σφηναύλακα και καθέτων τμημάτων. Ολοκλήρωση σχεδίου με χρήση των εντολών αποκοπής, δημιουργίας στρογγυλευμάτων και επιμήκυνσης αντικειμένων. Έλεγχος των γεωμετρικών δεδομένων του σχεδίου (εντολές μέτρησης αποστάσεων, πληροφοριών και ελέγχου των ιδιοτήτων των αντικειμένων).

Σχεδίαση βάσης στήριξης. Σχεδίαση ορθογωνίων παραλληλογράμμων. Σχεδίαση τόξων  με τρία σημεία, με σημεία αρχής κέντρου και τέλους, με σημεία  αρχής τέλους και επίκεντρη γωνία. Σχεδίαση πολυγράμμων με επιλογές αλλαγής πάχους γραμμής, σχεδίασης τόξων και ευθυγράμμων τμημάτων. Επεξεργασία πολυγράμμων και συνένωση-μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμο.  Διάσπαση αντικειμένων. Λοξότμηση άκρων και δημιουργία στρογγυλευμάτων. Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων στις όψεις του σχεδίου.

Σχεδίαση άξονα, πλήμνης και εδράνων. Δημιουργία συμμετρικών ως προς έναν άξονα αντικειμένων. Αντιγραφή και μετακίνηση αντικειμένων σε συγκεκριμένη απόσταση και σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Περιστροφή στοιχείων του σχεδίου ως προς ένα σημείο και με συγκεκριμένη γωνία. Δημιουργία διαγράμμισης (τύπος, πρότυπα, κλίση, κλίμακα, περιοχή διαγράμμισης, ανίχνευση νησίδων κ.α.). Βαθμιδωτό γέμισμα μιας περιοχής με ένα ή δύο χρώματα. Τροποποίηση διαγράμμισης. 

Ηλεκτροκινητήρας με τα εξαρτήματά του. Σχεδίαση στοιχείων, με παράλληλη αντιγραφή αντικειμένων. Ορισμός σχεδιαστικών ενοτήτων (Block και Wblock).  Εισαγωγή σχεδιαστικών ενοτήτων με καθορισμό κλίμακας και προσανατολισμού σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου. Επανακαθορισμός σχεδιαστικών ενοτήτων και επιμήκυνση στοιχείων του σχεδίου.  Μεταβολή του μήκους των αντικειμένων. Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων του σχεδίου. Δημιουργία ορθογωνικών και κυκλικών διατάξεων αντικειμένων.

Τοποθέτηση όλων απαραίτητων διαστάσεων σε ένα σχέδιο. Διαστάσεις γραμμικές, κεκλιμένες, κοινής αρχής, συνεχόμενης διαστασιολόγησης, ακτινικές, διαμέτρου, γωνιών, και κέντρου. Τροποποίηση στοιχείων διαστάσεων και τοποθέτηση ανοχών. Διαχείριση στυλ διαστάσεων. Δημιουργία και διαχείριση στυλ κειμένου (γραμματοσειρά, ύψος γραμμάτων, κλίση, πλάτος). Εντολές γραφής κειμένου και επεξηγηματικών σχολίων, τρόποι στοίχισης και τοποθέτησης. Διόρθωση κειμένου. Δημιουργία και διαμόρφωση διάταξης εκτύπωσης (συσκευή, μέγεθος και προσανατολισμός χαρτιού, κλίμακα, περιοχή εκτύπωσης, πίνακας απόδοσης χρωμάτων, επιλογές φωτοσκίασης) . Προεπισκόπηση και εκτύπωση περιοχών του σχεδίου.

Σχεδίαση ηλεκτρικών γραμμών και διαμόρφωση ηλεκτρολογικών και άλλων στοιχείων. Εντολές σχεδίασης ορθογωνίων παραλληλογράμμων, τόξων  και  πολυγράμμων. Επεξεργασία πολυγράμμων και συνένωση-μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμο.  Διάσπαση αντικειμένων. Λοξότμηση άκρων. Τοποθέτηση γραμμικών διαστάσεων στις όψεις του σχεδίου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις