Εργαστήριο Ενεργειακής Διαχείρισης κτηρίων / Γ. Βυθούλκας

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD138
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις