Εργαστήριο Μετάδοσης θερμότητας

Γ. Βυθούλκας

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD137
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο