ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΝΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD136
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο