ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΝΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στους τύπους Τεχνικών Σχεδίων και Διαγραμμάτων Ροής Χημικών Βιομηχανιών, τα πρότυπα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα αυτά την μεθοδολογία κατασκευής τους και την εφαρμογή τους στην σύγχρονη Χημική Βιομηχανία. Επίσης περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή πολλών σημαντικών βιομηχανικών προιόντων, όπως : τρόφιμα, ποτά, προιόντα πετρελαίου, χαρτί, ξύλο, τσιμέντο ηλεκτρική ενέργεια κ.λ.π. Ακόμη το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει βασικούς υπολογισμούς που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.

Κωδικός: PTD125
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο