Εργαστήριο Ενόργανη Ανάλυση

Καθηγητής Θωμάς ΣΠΑΝΟΣ

Περιγραφή

Εργαστήρια ενόργανης ανάλυσης

Κωδικός: PTD122
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση οργάνων σύγχρονης χημικής ανάλυσης, μέσα από την διεκπεραίωση 10 εργαστηριακών ασκήσεων:

1. Πεχαμετρία

2. Αγωγιμομετρία

3. Πολωσιμετρία

4. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 1η

5. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 2η

6. Φλογοφωτομετρία

7. Αέριος χρωματοφραφία (GC) 1η

8. Αέριος χρωματογραφία (GC) 2η

9. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC)

10. Αέριος χρωματογράφος-Φασματογράφος μάζας (GC-MS)

 

 

Ημερολόγιο