ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

Περιγραφή

Το μάθημα  Βσική Εργαστηριακή Κατάρτηση έχει σαν σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση βασικών εργαστηριακών τεχνικών, την ικανότητα χρήσης των οργάνων και συσκευών ενός εργαστηρίου χημείας και χειρισμού αντιδραστηρίων και την ικανότητα επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων. Ταυτόχρονα οι φοιτητές εξασκούνται στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο καθώς και στην οργάνωση εργαστηρίου ώστε να διεξάγουν επιτυχώς τους πειραματικούς προσδιορισμούς.

Κωδικός: PTD117
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό