ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΚΙΔΟΥ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD107
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο