Σεμινάριο & Τεχνικές Παρουσίασης Εργασιών

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Περιγραφή

Έλεγχος και εύρεση βιβλιογραφικών αναφορών για θέματα οινολογικού χαρακτήρα. Η δομή μιας εργασίας. Η παρακολούθηση εισηγήσεων από προσκεκλημένους ερευνητές για θέματα σχετικά με την Οινολογία και η συζήτηση πάνω σε αυτές. Η συγγραφή εργασιών από τους σπουδαστές. Η προφορική παρουσίαση αυτών των εργασιών. Συζήτηση επί των παρουσιαζομένων από τους σπουδαστές εργασιών.

Κωδικός: OEN156
Κατηγορία: Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις