Μέθοδοι Διδασκαλίας

Τριανταφυλλιά Ζέλκα

Περιγραφή

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας ενισχύεται με την εκπαιδευτική του διάσταση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις πολλαπλές αρμοδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, των φοιτητών του νεοεισερχόμενου νοσηλευτικού προσωπικού, των έμπειρων νοσηλευτών που αλλάζουν αντικείμενο εργασίας καθώς και των ασθενών και φροντιστών συνοδών τους, ενώ η εκπαίδευση πλέον αφορά και κοινοτικές ομάδες, που καλούνται οι επαγγελματίες υγείας να ενημερώνουν όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τα πεδία που καλούνται να αφομοιώσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες του μαθήματος σχετίζονται ειδικότερα με τα θέματα που ακολουθούν:

Έννοια, ορισμός και φύση της διδασκαλίας και της μάθησης, παράγοντες επιρροής, σχέση διδασκαλίας μάθησης και Νοσηλευτικής. Έννοια ορισμός μεθόδων διδασκαλίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογής τους. Εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας. Ορισμός, χρήση και τεχνική της διάλεξης. Ορισμός, χρήση και τεχνική της συζήτησης. Έννοια, ορισμός φύση και τεχνική της επίδειξη

Περισσότερα  
Κωδικός: 602
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

Ημερολόγιο