ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥ

Περιγραφή

Οι φοιτητές/τριες νοσηλευτικής, αφού έχον αποκτήσει το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, με την εργαστηριακή άσκηση τους αποκτούν πολύπλευρες εμπειρικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχεδιασμού της νοσηλευτικής φροντίδας και σε εξειδικευμένους τεχνικούς χειρισμούς, ώστε να προλαμβάνουν επιπλοκές, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς διάφορες παθολογικές περιπτώσεις, να εφαρμόζουν στην πράξη τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα και επιστη-μονικά τεκμηριωμένες νοσηλευτικές παρεμβάσεις στην φροντίδα του ασθενούς. 

Κωδικός: 402
Κατηγορία: Τμήμα Νοσηλευτικής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Βασική στοματική υγιεινή - Στοματική υγιεινή ασθενών σε ημικωματώδη ή κωματώδη κατάσταση- Στοματική υγιεινή βαρέως πασχόντων ασθενών και ασθενών τελικού  σταδίου.

Η υγιεινή στόματος αποτελεί βασικό μέρος της όλης φροντίδας του αρρώστου και περιλαμβάνει τη φροντίδα των δοντιών, της γλώσσας, της υπερώσας και των έσω επιφανειών των παρειών. Συμπληρώνεται με την συχνή ενυδάτωση του στόματος και των χειλιών. Η στοματική κοιλότητα ανήκει τόσο στο πεπτικό όσο και στο  αναπνευστικό σύστημα και έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -