Θεωρία Ενόργανη Ανάλυση Τ/Π&Φ/Α

Καθηγητής Θωμάς ΣΠΑΝΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: PTD122
Κατηγορία: Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των διαφόρων τεχνικών της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στο χώρο των χημικών αναλύσεων

Περιλαμβάνει τα κεφάλαια των:

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα διδακτέας ύλης 13 εβδομάδων

1η. Εισαγωγή στην Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Οπτικές Tεχνικές.

2η. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Φασματομετρικές Tεχνικές.

3η. Μοριακή φασματομετρία υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis).

4η.  Μοριακή φασματομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis).

5η. Μοριακή φασματομετρία υπερύθρου (IR).

6η. Ατομική φασματομετρία απορρόφησης (AAS).

7η. Ατομική φασματομετρία εκπομπής (AES), Ατομική φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS).

8η. Χρωματογραφικές Tεχνικές, Αέριος χρωματογραφία (GC).

9η. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC).

10η. Συνδιαστικά συστήματα, Αέριος χρωματογραφία-Φασματομετρία μάζας (GC-MS).

11η. Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα -Φασματομετρία μάζας (ICP-MS).

12η. Ηλεκτροχημικές Tεχνικές, Ποτενσιομετρία.

13η. Αγωγιμομετρία.

Ημερολόγιο