ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή του απαραίτητου θεωρητικού και εμπειρικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με τη μεθοδολογία έρευνας και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής για τη συγκέντρωση, την παρουσίαση, την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης με συγκεκριμένο λογισμικό και στη στατιστική αξιολόγηση και επαγωγή των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, με στόχο τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων γύρω από συγκεκριμένα προβλήματα του οικονομικού και όχι μόνον χώρου. Σκοπός επίσης του μαθήματος είναι η γνώση της μεθοδολογίας συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας.

Κωδικός: MSC-LOG105
Κατηγορία: Π.Μ.Σ.: Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές » Μεταπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

θα χρειαστεί να ξαναθυμηθούμε τους βασικούς στατιστικούς ορισμούς και τα περιγραφικά μέτρα. Μια ανασκόπηση μπορείτε να βρειτε στο αρχείο σύντομη ανασκόπηση περιγραφικών μέτρων.

Για την εισαγωγή στον τρόπο χρήσης των περιγραφικών μέτρων, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο αρχείο με τις διαφάνειες της πρώτης διάλεξης εισαγωγή περιγραφικά

 Ο πίνακας με τις πιθανότητες της τυπική κανονικής κατανομής Ζ βρίσκεται εδώ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις