Μετεωρολογία - Κλιματολογία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ

Περιγραφή

Έννοια του καιρού και του κλίματος και παράγοντες που τα επηρεάζουν. Περιγραφή και εξήγηση των μεωρολογικών φαινομένων. Περιγραφή των κυριοτέρων κλιμάτων της γης. Γενικές μέθοδοι κατάταξης κλίματος. Βιοκλιματικές κατατάξεις. Το κλίμα της Ελλάδας. Σχέση φυτών και κλίματος. Σχέση δάσους και κλίματος.

Κωδικός: FD118
Κατηγορία: Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -