ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και την πρακτική της ασφάλειας υπολογιστών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πτυχές ασφάλειας στον παγκόσμιο ιστό και στο Διαδίκτυο.

Καλύπτονται κρυπτογραφικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφάλειας, όπως κρυπτογράφηση διαμοιραζόμενου κλειδιού (DES, AES, κ.λπ.), κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, ανταλλαγή κλειδιών και ψηφιακή υπογραφή (RSA, DSA κ.λπ.).

Στη συνέχεια μελετώνται οι μηχανισμοί με τους οποίους τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται στα πρωτόκολλα και στις εφαρμογές του Διαδικτύου και των ασύρματων-κινητών επικοινωνιών.

Θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστήματος, όπως η προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ο έλεγχος πρόσβασης, τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και τα τείχη προστασίας αναλύονται επίσης.

 

Κωδικός: ΣΤΝ11
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις