ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Δεμερτζής Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Η οπτοηλεκτρονική είναι ο κλάδος της φυσικής και της ηλεκτρονικής που ασχολείται με διατάξεις στερεάς κατάστασης για την παραγωγή, διαμόρφωση, εκπομπή και ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υπεριώδες, υπέρυθρο και ορατό τμήμα του φάσματος. Το αντικείμενο της Οπτοηλεκτρονικής είναι η μελέτη και η εφαρμογή ηλεκτρονικών διατάξεων και εξαρτημάτων που αλληλεπιδρούν με το φως. Ο όρος περιλαμβάνει και τις αόρατες μορφές ακτινοβολίας όπως οι ακτίνες γ, οι ακτίνες Χ, την υπεριώδη και την υπέρυθρη. Οι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις είναι ουσιαστικά οπτο-ηλεκτρικοί μορφοτροπείς που μετατρέπουν την οπτική ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήμα και το αντίστροφο. Η οπτοηλεκτρονική βασίζεται στην κβαντική μηχανική, και συγκεκριμένα στα φαινόμενα που συνοδεύουν την πρόσπτωση του φωτός πάνω σε ημιαγωγά υλικά, μερικές φορές υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. H μετάδοση σημάτων μέσω του φωτός, και συγκεκριμένα με οπτικές ίνες, διατάξεις λέιζερ, κτλ, είναι γνωστή και ως φωτονική.

H παροχή συμβουλευτικού έρ

Περισσότερα  
Κωδικός: ED161
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις