ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

Περιγραφή

Ημιαγωγικά Στοιχεία Ισχύος (Θυρίστορ, Τρανζίστορ, IGBT, GTO, MOSFET), Ανορθωτές, Αντιστροφείς, Ψαλιδιστές,  Ρυθμιστές Εναλασσομένου, Κυκλομετατροπείς, Σχεδιασμός Μετατροπέων, Εφαρμογές, Συστήματα Συγχρονισμού, Συστήματα Παλμοδότησης, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μέθοδοι Αναγνώρισης Σφαλμάτων σε Μετατροπείς, Μαθηματική Μοντελοποίηση-Προσομοίωση Μετατροπέων, Μετρητικά Συστήματα.

 

Κωδικός: ED144
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις