ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΕΡΗΣ

Περιγραφή
Βασικές  έννοιες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την
επιχειρηματικότητα. Ο ρόλος των ΜΜΕ. Ο ρόλος της ποικιλότητας (diversity) στην επιχειρηματικότητα.  Ζητήματα χρηματοδότησης. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Οικογενειακές επιχειρήσεις. Εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.Υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Κωδικός: ED142
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -