ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΕΡΗΣ

Περιγραφή

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο του σύγχρονου management για την επίλυση επιτελικών και επιχειρησιακών προβλημάτων απόφασης, σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών (παραγωγή, μάρκετινγκ, παροχή υπηρεσιών, χρηματο-οικονομική διαχείριση, κ.λπ.).

 

Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας ή της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τη μελέτη των μεθόδων και των εφαρμογών τους, σε ένα σύνολο επιχειρησιακών καταστάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Επίσης, αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι της Επιχειρησιακής Έρευνας που εφαρμόζονται στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων αριστοποίησης, όπως: Γραμµικός Προγραµµατισµός, ∆υναµικός Προγραµµατισµός, Θεωρία ∆ικτύων, Μαρκοβιανή Ανάλυση και Θεωρία Αποφάσεων.

Κωδικός: ED140
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις