Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΡΔΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή πάνω στο αντικείμενο της εμβιομηχανικής με έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Σκοπός του μαθήματος της Εμβιομηχανικής είναι η κατανόηση και η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου σώματος καθώς και η χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την μέτρηση αυτών. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών για την ανάλυση της νανοδομής ιστών και οστών για την πληρέστερη κατανόηση της εμβιομηχανικής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
Να έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες πάνω στα βιο - σήματα και να μπορεί να τα αναλύει

  • Να μπορεί να ξεχωρίζει διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και να είναι σε θέση να τους χρησιμοποιεί

  • Να μπορεί να πραγματοποιεί τον σχεδιασμό μια ηλεκτρικής ηλεκτρονικής συσκευής για την ανάλυση εμβιομηχανικών ιδιοτήτων

  • Να μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από το επεπίπεδο της νανοκλίμακας με

Περισσότερα  
Κωδικός: ED139
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις