ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

Περιγραφή

Το Εργαστήριο στοχεύει στην εξοικείωση των Σπουδαστών με το χειρισμό μετατροπέων και την κατανόηση της

λειτουργίας τους.

Κωδικός: ED138
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις