ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Δεμερτζής Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Η Επεξεργασία Σήματος βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδόν όλων των σύγχρονων τεχνολογιών όπως αυτές των ψηφιακών επικοινωνιών, ήχου/εικόνας/συμπίεσης βίντεο, των διεπαφών ανθρώπου-μηχανής, την αντίληψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, κ.α. Οι εφαρμογές της επεξεργασίας σήματος περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο σύγχρονες τάσεις της σημερινής τεχνολογίας όπως το Internet οf Things (IoT), το Cloud Computing, το Software Radios, η ρομποτική, τα αυτόνομα οχήματα, κ.α. Τέλος στις μέρες μας, συνδυάζοντας τεχνικές επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης σε αρκετές εφαρμογές έχουν επιτευχθεί υψηλότερες αποδόσεις και μειωμένες υπολογιστικές απαιτήσεις.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες τεχνικές της επεξεργασίας σήματος. Συγκεκριμένα παρέχεται το μαθηματικό υπόβαθρο (μαθηματική αναπαράσταση σήματος, σήματα μιγαδικών αριθμών, χαρακτηριστικά σημάτων) καθώς και η σύνθεσή τους (συνέλιξη σημάτων, μετασχηματισμοί σημάτων). Επίσης, αναλύεται η γραμμική και μη γραμμι

Περισσότερα  
Κωδικός: ED118
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του μαθήματος, του σκοπού, των στόχων και των σύγχρονων εφαρμογών του

 1. Κατηγορίες Σημάτων
 2. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων
 3. Κατάταξη Σημάτων 
 4. Πράξεις Σημάτων 
 5. Ιδιότητες Σημάτων
 1. Διαφορές Αναλογικής – Ψηφιακής Επεξεργασίας
 2. Παραγωγή Ψηφιακών Σημάτων
 3. Θεμελιώδη Σήματα Διακριτού Χρόνου
 4. Περιοδικά Σήματα Διακριτού Χρόνου
 5. Συμμετρικά Σήματα Διακριτού Χρόνου
 6. Η Έννοια της Συχνότητας σε Σήματα Διακριτού Χρόνου
 1. Δειγματοληψία
 2. Κβαντισμός
 3. Κωδικοποίηση
 4. Διαδικασία Μετατροπής
 1. Μετασχηματισμός Fourier
 2. Μετασχηματισμός Laplace
 3. Μετασχηματισμός Ζ
 1. Γραμμικά Φίλτρα
 2. Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα
 3. Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων
 4. Συνθήκη αιτιότητας (Paley – Wiener)
 5. Εύρος Ζώνης Φίλτρων
 6. Πρακτικά Φίλτρα
 7. Ψηφιακά Φίλτρα
 8. Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)
 9. Μέθοδοι Σχεδίασης FIR Φίλτρων
 10. Δομές Υλοποίησης FIR Φίλτρων
 1. Ηλεκτρονικών (μετατροπείς AD και DA)
 2. Μετρήσεων (δειγματοληψία)
 3. Πολυμέσων (συμπίεση ήχου, γραφικά, κινούμενη εικόνα)
 4. Τηλεπικοινωνιών (τεχνικές ανίχνευσης σφάλματος)
 5. Τηλεϊατρικής (μοντέλα επικοινωνίας)

Ημερολόγιο