Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο / Δίκαιο της Ε.Ε. (2022)

Ιωάννα Πέρβου

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή στον τομέα του διεθνούς οικονομικού δικαίου. Αφικνείται από τη διάρθρωση της διεθνούς έννομης τάξης και τον τρόπο που δύναται να επηρεάσει τις επιμέρους εσωτερικές. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και το νομικό καθεστώς που έχει θέσει ο εν λόγω οργανισμός. Περαιτέρω, εκτός από τη νομολογία που έχει παραγάγει ο ΠΟΕ, αναλύονται ειδικότερες θεματικές, όπως η σχέση του με το δίκαιο της ΕΕ, ζητήματα διμερούς φορολογικής απαλλαγής μεταξύ κρατών, όπως και θέματα κρατικών επιχορηγήσεων.

Κωδικός:
Κατηγορία: Π.Μ.Σ. Διεθνής και Ευρωπαική Οικονομική

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις