Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο / Δίκαιο της Ε.Ε. (2023)

Ιωάννα Πέρβου - Στέλλα Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η δέσμη των ρυθμίσεων που σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζουν την οικονομική ελευθερία και επιχειρηματική δραστηριότητα (επενδύσεις, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, κινήσεις κεφαλαίων κ.ά.). Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς οικονομικού δικαίου πραγματοποιείται σε εσωτερικό-εθνικό επίπεδο, το οποίο όμως διαπερνά μέσα από το ενωσιακό δίκαιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πορεία αυτή στη βαθμίδα των κανόνων δικαίου ακολουθεί και η ανάλυση του μαθήματος στο οποίο αναλύονται επιπλέον ζητήματα ενωσιακού οικονομικού δικαίου καθώς και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων.   

Κωδικός:
Κατηγορία: Π.Μ.Σ. Διεθνής και Ευρωπαική Οικονομική

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -