Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων

Περιγραφή

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, 
μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού 
μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει 
ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες 
στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με 
τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το 
στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση.
Περιεχόμενο:
•       Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική 
μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ
•       Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
•       Σχέδιο μάρκετινγκ
•       Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών
•       Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας
•       Ανάλυση ανταγωνισμού
•       Ανάλυση καταναλωτών
•       Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς
•       Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων
•       Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων
•       Τ

Περισσότερα  
Κωδικός: DBA165
Κατηγορία: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο