Διαχείριση Γνώσης

Δρ Θερίου Γεώργιος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: DBA164
Κατηγορία: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις