Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Ποιοτικός Έλεγχος

Δρ. Δημητριάδης Ευστάθιος

Περιγραφή

Το Link για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι:

meet.google.com/mwf-egce-wxu

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση της διοίκησης της επιχείρησης που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω των συνεχών βελτιώσεων των διαδικασιών σε συνάρτηση με την συνεχή ανατροφοδότηση. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί:

  • Η κατανόηση της έννοιας της ποιότητας.
  • Η κατανόηση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • Η κατανόηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής της Δ.Ο.Π σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
  • Η ικανότητα επιλογής των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων για τον έλεγχο της ποιότητας.
  • Η ικανότητα προσαρμογής και εφαρμογής ενός προτύπου ποιότητας (ISO)

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Ερμηνεύουν τη σημασία της Δ.Ο.Π.
  • Προσδιορίζουν το κό
Περισσότερα  
Κωδικός: DBA136
Κατηγορία: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις