Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ)

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Περιγραφή

Εισαγωγη στις βασικές έννοιες της Στατιστικής με στόχο τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην ερμηνέια των πληροφοριών που προκύπτουν από τα δεδομένα.

 το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής:

Βασικές έννοιες, ορισμοί στατιστικών μεταβλητών.

Περιγραφική στατιστική, δημιουργία και ερμηνεία πινάκων και γραφημάτων.

Μέτρα θέσεως και μέτρα διασποράς.

Μέθοδοι επιλογής δείγματος.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.

Τυχαίες μεταβλητές και θεωρητικές κατανομές.

Κανονική κατανομή.

Συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών

Απλή Παλινδρόμηση, ερμηνεία αποτελεσμάτων

Εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα.

Κωδικός: AD158
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Πολύ συχνά ακούμε ή διαβάζουμε για στατιστικές έρευνες, προβλέψεις, στατιστικά δεδομένα.

Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το πως συλλέγουμε και παρουσιάζουμε δεδομένα, και κατόπιν πως μπορούμε από αυτά να βγάλουμε συμπεράσματα για να πάρουμε αποφάσεις.

Στη θέση έγγραφα μπορείτε να δείτε σύντομα εισαγωγικά κάποιους βασικούς ορισμούς, τα είδη των στατιστικών μεταβλητών και τον τρόπο παρουσίασης πληροφοριών με πίνακες.

Επίσης παρουσιάζενται οι τρόποι συλλογής στατιστικών στοιχείων  καθώς και οι τρόπου παρουσίασης των στοιχείων αυτών.

Στην τελευταία σελίδα υπάρχουν κάποιες σύντομες ασκήσεις γι ατη δική σας εξάσκηση.

εκτος από την παρουσίαση των δεδομένων, θέλουμε να τα αντιπροσωπεύσουμε με ένα ή περισσότερους αριθμούς που θα δείχνουν τη θέση τους καθώς και τη διασποράς τους.

Οι αριθμοί αυτοί υπολογίζονται για τα ποσοτικά δεδομένα και ονομάζονται παράμετροι θέσεως και παράμετροι διασποράς αντίστοιχα.

Στο αρχείο Πιθανότητες Εισαγωγή, μπορείτε να δείτε τους ορισμούς των πειραμάτων τύχης και των πιθανών ενδεχομένων. Για κάθε ενδεχομενο υπολογίζουμε την πιθανότητα του να συμβεί είναι χρησιμοποιωντας όλα τα πιθανό αποτελεσματα είτε με τη χρήση του στατιστικού ορισμού.

Ο δεύτερος αυτός ορισμός, είναι που συνδέει τη Στατιστική με τις Πιθανότητες.

Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τους κανόνες των πράξεων των πιαθνοτήτων, καθώς και την πιθανόητα υπό συνθήκη. Λυμενες ασκήσεις πιθανοτήτων μπορείτε να βρειτε στο αρχείο αυτό.

Ημερολόγιο