Χρηματοοκονομικά Μαθηματικά ΙΙ (πρώην Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά) (Θ+Α)

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος  είναι να εισαγάγει  στις έννοιες του ανατοκισμού, των δανείων και των ραντών.

Με την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται αυτός που θα το παρακολουθήσει  να αποκομίσει γνώσεις και δεξιότητες οι  οποίες δεν μπορούν να αποκτηθούν αποκλειστικά και μόνο με τη μελέτη του διδακτικού υλικού. Τέτοιες γνώσεις αφορούν την καθημερινή πρακτική όπως αυτή βιώνεται με τη συνδρομή παραδειγμάτων. Επίσης, ο συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να αποκτήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης.

 

Κωδικός: AD157
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις