Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Θ+Α)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD150
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις