Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (Θ+Α)

ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD149
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις