Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων (Θ+Α)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD148
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις