Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Θ+Α)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD137
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο