Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Θ+Α)

Περιγραφή

Το μάθημα διαπραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και εμβαθύνει στα βασικότερα προβλήματα που αναφέρονται στην ακολουθούμενη μεθοδολογία αποτίμησης των επιχειρήσεων και δίνει τις ενδεικτικές - πρακτικές λύσεις. Παράλληλα, δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική υποστήριξη της διαδικασίας - μεθοδολογίας ανάλυσης και αποτίμησης των επιχειρήσεων. Ο στόχος του μαθήματος είναι πέραν της ακαδημαϊκής κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου, η μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου και κυρίως της πρακτικής διάστασης αυτού καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων.

Κωδικός: AD132
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις