Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις (Θ+Α)

Βασίλειος Ζουμπουλίδης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της τραπεζικής και να αναδείξει το ρόλο της στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν  σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο το ρόλο του τραπεζικού συστήματος και τη διασύνδεση του με τη νομισματική πολιτική. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη δομή του τραπεζικού ισολογισμού, τη ζήτηση και προσφορά χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ρόλο των κεντρικών τραπεζών. Θα αντιλαμβάνονται τη σημασία των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα καθώς και τρόπου επιμέτρησής του. Παράλληλα θα έχουν μια ολοκληρωμένη γνώση των σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στην τραπεζική και στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Κωδικός: AD130
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις