Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα eClass ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Δράμας, Διδυμοτείχου. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 -

    Η πλατφόρμα eClass του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Δράμας, Διδυματείχου,  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Αποτελεί τμήμα των προσφερομένων μαθημάτων του ΔΙΠΑΕ, το σύνολο των τίτλων των οποίων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο "ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ".